RSS

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

1.ภูลังกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านแพงเป็นระยะทาง 6 ก.ม. ถนนคอนกรีต ภูลังกาเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารหลายสาย ตลอดจนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิดที่สวยงาม การเดินทางจากตัวจังหวัดใช้ทางหลวงหมายเลข 212(นครพนม – บ้านแพง) เป็นระยะทาง 92 ก.ม.

2.น้ำตกตาดขาม ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 6 ก.ม. ถนนคอนกรีตใช้ได้ทุกฤดูกาลเป็นลำห้วยไหลมาบรรจบกัน เกิดเป็นลำห้วย สภาพโดยรอบบริเวณร่มรื่น เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ใช้เส้นทางเดียวกับไปภูลังกา

3.น้ำตกตาดโพธิ์  กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ในเขตบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น ในช่วงฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 4 จากทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม-หนองคาย ช่วงบ้านไผ่ล้อม-บ้านนาโพธิ์ ได้อย่างชัดเจน ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ในท้องที่ บ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตรโดยเฉพาะชั้นที่ 2 มีความสูงถึง30 เมตร ซึ่งในฤดูฝนสามารถมองเห็นได้จากถนนสายนครพนม-หนองคาย ต้นหน้าฝนน้ำจะเยอะที่สุด การเดินทางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 11 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวน้ำตกได้ ต้องเดินขึ้นไปประมาณชั่วโมงเศษ เหมาะแก่การเดินชมความงามธรรมชาติในฤดูฝน สามารถมองเห็นน้ำตกได้จากทางหลวงแผ่นดินที่เลียบแม่น้ำโขงช่วงเดือน ก.ค.

4.หาดดอนแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านแพง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 1ก.ม.ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ภูมิทัศน์ยามที่มีการปลูกใบยาสูบนับพันๆ ไร่ นอกจากนี้ยังจะใช้ชมทิวเขาจากฝั่งตรงข้าม ชมแม่น้ำโขงเส้นแนวเขตชายแดนไทย – ลาว มีหาดทรายลงไปถึงแม่น้ำโขง การเดินทางจากอำเภอบ้านแพงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 ก.ม. ถนนลูกรัง ใช้ได้เฉพาะในฤดูร้อน

5.ด่านสาวคอย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม หรือจะเรียกว่า “ลานหินดานสาวคอย”

ความเป็นมา
มีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยก่อน มีสาวงามนัดพบกับคนรักหนุ่มที่แห่งนี้ แต่ชายหนุ่มถูกพ่อของสาวงามฆ่าตายเสียก่อน วิญญาณของสาวงามนั้น จึงวนเวียนอยู่ที่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ลานสาวคอย” ตั้งอยู่บนเทือก เขาพูพานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินราบเรียบพบต้นไม้เบญจพรรณ ที่ขึ้นอยู่ประปรายนักท่องเที่ยวหลายท่านที่ขึ้นไปบนลานหินแล้วสามารถมอง เห็นยอดพระธาตุพนมได้อย่างชัดเจน

กระทั่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2528 ก็มีการประดิษฐาน “พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร” อันเป็นสัญลักษณ์ของการยุติการสู้รบเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนแห่งนี้ ต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น “วัดดานสาวคอยวนาราม” เมื่อปี พ.ศ.2546 และจากนั้นในปี พ.ศ.2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดภูพานอุดมธรรม” พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบมาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์องค์พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานอุดมธรรม (หรือชื่อเก่าวัดภูพานลานสาวคอยวนาราม) บนเทือกเขาภูพาน บ.ลานสาวคอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวนครพนม

ห่างจากอำเภอนา แกประมาณ 6 กิโลเมตร (เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนครพนม) การเดินทาง ขึ้นไปควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะทางขึ้นขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ วัดภูพานอุดมธรรม ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหานในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

1.พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในเขตอำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 ก.ม. มีความสำคัญ คือ มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุ และฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุพนม มีน้ำหนักถึง 110 ก.ก. ปัจจุบันพระธาตุพนม มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงและดูสง่างามยิ่งนัก งานนมัสการพระธาตุพนม จัดเป็นประจำทุกปีของชาวจังหวัดนครพนม โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3

2.พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม สูงจากพื้นดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก พระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ ผู้สร้างพระธาตุ ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า การเดินทางไปนมัสการพระธาตุจากตัวเมืองนครพนม ใช้เส้นทางหมายเลข 212 ไปยังอำเภอท่าอุเทน 26 ก.ม. ถึงที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ซึ่งอยู่ใกล้วัดพระธาตุพนมท่าอุเทน และอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านเรณูนคร อำเภอเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2461 โดยอาจารย์เม้า วงษา และอุปัชฌาย์อินทร์ โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมสูง35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฏก นอกจากมีองค์พระธาตุเรณุนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปทองคำ น้ำหนัก1,200ก.ก. หน้าตักกว้าง 50 ซ.ม. สูง 50 ซ.ม. ประกอบด้วยพระพุทธรูปลักษณะสวยงาม การเดินทางไปนมัสการพระธาตุเรณูนคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 44 มีทางเข้าไปพระธาตุอีก 7 ก.ม. จังหวัดนครพนม

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาว ศรัณย์รัชต์ มัยวงศ์

เรีบยเรียงโดย วัชรพงศ์  สิริ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: